Verder Lezen

Zoeken

Overige Informatie

Historie Munnikepark

De serviceclub 'Juniorkamer Zwuijndrecht' stelde in 1986 aan het gemeentebestuur voor om een strook onbebouwd terrein tussen de nieuwbouwwijk in ontwikkeling Oudelands-Ambacht en de Devel te bestemmen als park, dat door de burgerij zelf zou kunnen worden ingericht en onderhouden. Een student van de Landbouw Universiteit Wageningen, Jacques Kirch nam, als studieobject op zich een schetsontwerp van dit toekomstige park te maken. Een werkgroep met enthousiastelingen boog zich eveneens over het plan en vervolgens verwerkte de gemeente Zwijndrecht dit ontwerp tot een uitvoeringsplan. de begeleiding van het plan, in gang gezet door de 'Juniorkamer Zwijndrecht', werd in 1988 overgenomen door een burgerwerkgroep. Hieruit is de Vereniging Arboretum Munnikepark ontstaan, een vereniging die vervolgens opgericht werd in 1989 en die dus komend jaar, in 2014 haar 25- jarig lustrum zal vieren.

Het openbaar Arboretum Munnike Park is in 1989 aangelegd op initiatief van leden van de Vereniging Arboretum Munnike Park die dit park sindsdien beheren.

Onderhoud wordt verricht door één vaste medewerker, die ± 16 uur per week aanwezig is. Voor een park van een omvang van 6 ha. is dit niet voldoende. Het onderhoud aan gazons en waterpartijen wordt veelal door derden uitgevoerd. Veel werk wordt door de leden van de Vereniging gedaan, vrijwilligers, ± 45 mannen & vrouwen, een groep enthousiaste mensen, waarin weinig verloop is. Hierdoor is er jaarlijks financiële ruimte voor aanplant en onderhoud van de vele bomen en de bijzondere elementen in het Arboretum die u in onze informatiefolder beschreven ziet.

Bomen

Er staan ± 200 verschillende soorten bomen in het arboretum, o.a. groepen eiken, beuken, kastanjes, robinia’s (elzen), berken, linden, sier-fruitbomen. Behalve de genoemde loofbomen staan er ook enkele soorten naaldbomen. Zij hebben allen de ruimte gekregen om zich volledig te ontwikkelen. Alle bomen hebben een nummer ± 2,5 m. hoog op de stam. Een referentielijst met alle namen vindt u in ‘t Weetpunt.

plattegrond arboretum

Struiken

Het struikenassortiment bestaat uit enkele hoofdsoorten: Viburnum (sneeuwbal), hydrangea (hortensia), syringa (sering), osmanthus (schijnhulst), spirea (spierstruik), ilex (hulst). Groenblijvende struiken zijn in de winter belangrijk. Viburnum- en osmanthussoorten bloeien zelfs in de winter. Nieuwe rassen worden voorzichtig aangeplant. Een goede nieuwkomer is de heptacodium, die in september bloeit.

Vaste planten

Voor de vaste planten is er een blauwe en een gele border. De speciale irisborder bloeit in mei/juni. Grassen zijn in de nazomer en herfst op z’n mooist. De soorten worden naar behoefte aangevuld of vervangen. Diverse hostasoorten staan in de hostaborder naast een verscheidenheid van varens.

Het rosarium

Het rosarium is in 1995 aangelegd. Er staan zestig verschillende soorten rozen in zoals: Oude Engelse -, tros -, polyantha -, bodembedekkende- en klimrozen. Groot- en kleinbloemige soorten staan naast elkaar. Alles zo veel mogelijk op kleur geplaatst. Gekozen is voor een belangrijke hoeveelheid toprozen (resistente soorten). Toch wordt er indien nodig gespoten tegen meeldauw en blackspot. De sterkste roos in het rosarium is de ‘Bonica’, de mooiste ‘Just Joey’.
Klik op de afbeelding voor een lees- en afdrukbare 
Plattegrond van het Rosarium.

Rosarium 2012

In 2012 wordt het Rosarium gerenoveerd.

Kruidentuin

Als u achter ’t Weetpunt langsloopt, ziet u de kruidentuin. Verdeeld over ruim dertig bedden zijn hier zowel keuken- als geneeskrachtige kruiden te vinden. Deze kruidentuin is er voor het publiek. Neem rustig een beetje kruiden mee, maar laat de plantjes wel staan. Klik op de afbeelding voor een lees- en afdrukbare Plattegrond van de Kruidentuin.

kruidentuin 2012

Eén-jarigen voor ‘t Weetpunt

In samenwerking met Florensis Zwijndrecht worden er jaarlijks ± 20 soorten bijzondere éénjarige perkplanten uitgezet, van veelal nieuw geïntroduceerde soorten. Steeds weer in een afwisselend waaierpatroon, iedere zomer en herfst is dat een feest van kleuren en bloeivormen. Gedetailleerde info vindt u in ‘t Weetpunt.

Bloembollen

Bloembollen geven in het voorjaar kleur aan het park. Gekozen is voor verwilderingsbollen d.w.z. bollen, die in de grond blijven en zich zelf vermeerderen en weinig onderhoud vragen. Door het hele park loopt een narcissenslinger, deze bloeit in maart en april. Het rosarium is in het voorjaar blauw van de scilla’s en chionodoxa’s. Boshyacinthen (hyacinthoides nutans) staan onder de struiken.

Natuur Educatief Develpad

Dit pad ± 900 m. lang is gelegen langs het riviertje de Devel op de grens van het Munnikepark en de Lindeweg. Door zijn ligging heeft het een grote potentie als overgangszone van het natuurlijke buitengebied naar het stedelijk binnengebied. Enkele elementen in dit leerpad zijn: insectenmuur en -flat, bloemenweide, paddenpoelen, wilgenmand en een uitkijkpostvoor vogels. Het leerpad is aangelegd in samenwerking met het IVN, de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard en de Vereniging Arboretum Munnike Park. De Vereniging zorgt voor het onderhoud en de Stichting is met het IVN verantwoordelijk voor de educatie.

Voor verdere informatie ligt een folder aan de balie van het bezoekerscentrum ‘t Weetpunt.

Bezoekerscentrum ‘t Weetpunt

“Midden” in het park staat het bezoekerscentrum ‘t Weetpunt, waar de vereniging gebruik van maakt tijdens vergaderingen en koffiepauzes voor de vrijwilligers. Dit centrum is in beheer bij de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard. Deze stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de verhuur aan verenigingen of cursisten die actief zijn met de natuur. Baliewacht, expositie en werkgroepen zoals de kinderactiviteiten en de vogelwerkgroep vallen ook onder hun verantwoordelijkheid. Deze Stichting werkt samen met onze vereniging en is volledig afhankelijk van huuropbrengsten en sponsoring.