Verder Lezen

Zoeken

Overige Informatie

Arboretum - Algemene informatie

Bestuur Vereniging Arboretum Munnike Park
Postbus 1068
3330CB Zwijndrecht.

Bestuur   Telefoonnummer   E-mail
Voorzitter  Jan Beerentemfel   06-17035518     voorz-ver.@natuur-zw.nl
Secretaris  Andries van der Ent     078-6102318   secr-ver@natuur.zw.nl
2e Secretaris  Rob Kaim   06-38004749   secr-ver@natuur.zw.nl
Penningmeester  Leo de Best   078-6102222   penningm-ver@natuur-zw.nl
Vice-voorzitter  Leny Mars   078-6127967   bestuur-ver@natuur-zw.nl
Bestuurslid  Sonja Kock   078-6101160   bestuur-ver@natuur-zw.nl
Bestuurslid  Tine de Kievit   078-6103419   bestuur-ver@natuur-zw.nl